Ansvarig för sidan är

Stefan Westling
Kulturkonsulent
Avdelningen för kulturutveckling
054-701 11 22
stefan.westling@regionvarmland.se