Kulturpool Värmland vänder sig till dig som arbetar med kultur i Värmland.

För att ingå sig skall du vara bosatt och/eller huvudsakligen verksam i Värmland och arbeta proffesionellt inom ditt yrkesområde. Dessutom ska minst en av nedanstående punkter, under det område som du verkar, stämma in.

Om du får ett uppdrag via Kulturpool Värmland är vi tacksamma om du mailar och talar om det. Vi utvärderar kontinuerligt användningen av registret.

Kriterier för de olika konstformerna:

DANS

  • Den som är verksam eller har möjlighet till boende i eller kan utgå från en kommun i Värmland.
  • Samt har: formell utbildning på högskolenivå eller motsvarande dansutbildning.
  • Eller fyra års erfarenhet av dansundervisning, arbete som professionell dansare eller koreograf i större omfattning.
  • Eller ett års heltidsarbete med dansundervisning, professionell dansare eller koreograf.

Ansvarig för innehållet är Håkan Mayer, dansutvecklare på Region Värmland Avdelningen för kulturutveckling, 054-701 10 75, hakan.mayer@regionvarmland.se


FILM/MEDIA

Verksamma filmare, filmföreläsare och mediepedagoger.
Meriterande är att vara van att arbeta med barn och ungdom.

Ansvarig för innehållet är Stefan Barkman, filmkonsulent på Region Värmland, Filmteknik, barn och unga, 054-701 10 78
stefan.barkman@regionvarmland.se


SLÖJD/HANTVERK/KONSTHANTVERK

Verksamma slöjdare och hantverkare inom både hård och textil slöjd, med pedagogutbildning eller motsvarande.
Meriterande är att ha hållit kurser inom slöjd och hantverkstekniker och att ha arbetat med barngrupper med slöjdinriktning, så som slöjdklubbar.

Ansvarig för innehållet är Carina Olsson, Hemslöjdskonsulent på Region Värmland, 054-701 10 57
carina.olsson@regionvarmland.se


MUSIK

Utbildade musiklärare/pedagoger eller musiker vid Musikhögskolan eller motsvarande utbildning.
Tidigare erfarenhet ifrån arbete med barn och ungdomar är en merit.
Gärna också erfarenhet att har arbetat med olika projekt inom skolan.

Ansvarig för innehållet är Kerstin Wallmyr på Kulturskolan i Karlstad, kerstin.wallmyr@karlstad.se


KONST OCH BILD

Konstnärer och konsthantverkare som vill arbeta praktiskt med eleverna, berätta om sitt konstnärskap eller på andra sätt samarbeta med skolan utifrån ett konstpedagogiskt perspektiv.
Medlemmar i KRO, KRI och/eller Värmlands Konstnärsförbund är automatiskt meriterade. Yrkesverksamma konstpedagoger (företrädelsevis knutna till professionell konstorganisation) kan också registrera sig.
För bildpedagoger gäller bildpedagogisk utbildning och/eller dokumenterad yrkeserfarenhet inom området. (Ange utbildning och/eller referenser till arbetsgivare. Beskriv även kortfattat de uppdrag/anställningar du haft inom området.)

Ansvarig för innehållet är Janove Ekstedt, Verksamhetsledare Konstfrämjandet Värmland, 070 6551785
varmland@konstframjandet.se


KULTURARV/ARKITEKTUR

Utbildning eller yrkeserfarenhet inom ett område som rör kulturarv.
Erfarenhet och referens från arbete med att förmedla kulturarv till barn och ungdom.

Ansvarig för innehållet är Gustav Nordansjö på Värmlands museum,
054-701 19 02 och  gustav.nordansjo@varmlandsmuseum.se


TEATER/DRAMA/CIRKUS

Professionella skådespelare, scenografer, sminkörer och regissörer, dramapedagoger medlemmar i RAD, teaterpedagoger med dokumenterad utbildning.
Amatörteaterpedagoger med lång dokumenterad erfarenhet kan också komma ifråga. Meriterande är att vara van att arbeta med barn och ungdom.

Ansvarig för innehållet är Leif Persson på Riksteatern Värmland, leif@riksteaternvarmland.se.