Kulturpool Värmland vänder sig till dig som arbetar med kultur i Värmland.

För att ingå sig skall du vara bosatt och/eller huvudsakligen verksam i Värmland och arbeta professionellt inom ditt yrkesområde. Dessutom ska minst en av nedanstående punkter, under det område som du verkar, stämma in.

Om du får ett uppdrag via Kulturpool Värmland är vi tacksamma om du mailar och talar om det. Vi utvärderar kontinuerligt användningen av registret.

Kriterier

DANS

  • Den som är verksam eller har möjlighet till boende i eller kan utgå från en kommun i Värmland.
  • Samt har formell utbildning på högskolenivå eller motsvarande dansutbildning.
  • Eller fyra års erfarenhet av dansundervisning, arbete som professionell dansare eller koreograf i större omfattning.
  • Eller ett års heltidsarbete med dansundervisning, professionell dansare eller koreograf.

Kontakt
Håkan Mayer
Dansutvecklare, Region Värmland
054-701 10 75
hakan.mayer@regionvarmland.se

FILM/MEDIA

Verksamma filmare, filmföreläsare och mediepedagoger.
Meriterande är att vara van att arbeta med barn och ungdom.

Kontakt
Stefan Barkman
Filmkonsulent, Region Värmland
054-701 10 78
stefan.barkman@regionvarmland.se

SLÖJD/HANTVERK/KONSTHANTVERK

Verksamma slöjdare och hantverkare inom både hård och textil slöjd, med pedagogutbildning eller motsvarande.
Meriterande är att ha hållit kurser inom slöjd och hantverkstekniker och att ha arbetat med barngrupper med slöjdinriktning, så som slöjdklubbar.

Kontakt
Carina Olsson
Hemslöjdskonsulent, Region Värmland
054-701 10 57
carina.olsson@regionvarmland.se

MUSIK

Utbildade musiklärare/pedagoger eller musiker vid Musikhögskolan eller motsvarande utbildning.
Tidigare erfarenhet ifrån arbete med barn och ungdomar är en merit.
Gärna också erfarenhet att har arbetat med olika projekt inom skolan.

Kontakt
Kerstin Wallmyr
Kulturskolechef, Karlstads kommun
054-540 29 87, kerstin.wallmyr@karlstad.se

KONST OCH BILD

Konstnärer och konsthantverkare som vill arbeta praktiskt med eleverna, berätta om sitt konstnärskap eller på andra sätt samarbeta med skolan utifrån ett konstpedagogiskt perspektiv.
Medlemmar i KRO, KRI och/eller Värmlands Konstnärsförbund är automatiskt meriterade. Yrkesverksamma konstpedagoger (företrädelsevis knutna till professionell konstorganisation) kan också registrera sig.
För bildpedagoger gäller bildpedagogisk utbildning och/eller dokumenterad yrkeserfarenhet inom området. (Ange utbildning och/eller referenser till arbetsgivare. Beskriv även kortfattat de uppdrag/anställningar du haft inom området.)

Kontakt
Janove Ekstedt
Verksamhetsledare, Konstfrämjandet Värmland
070-655 17 85
varmland@konstframjandet.se

KULTURARV/ARKITEKTUR

Utbildning eller yrkeserfarenhet inom ett område som rör kulturarv.
Erfarenhet och referens från arbete med att förmedla kulturarv till barn och ungdom.

Kontakt
Gustav Nordansjö
Museipedagog, Värmlands museum
054-701 19 02
gustav.nordansjo@varmlandsmuseum.se

TEATER/DRAMA/CIRKUS

Professionella skådespelare, scenografer, sminkörer och regissörer, dramapedagoger medlemmar i RAD, teaterpedagoger med dokumenterad utbildning.
Amatörteaterpedagoger med lång dokumenterad erfarenhet kan också komma ifråga. Meriterande är att vara van att arbeta med barn och ungdom.

Kontakt
Anna Skoglund
Verksamhetsledare, Riksteatern Värmland
076-135 00 82
anna.skoglund@riksteatern.se