Bildgalleri
Bild
Erbjudande
På Alma Löv Museums CIA –Center for Interactual Art – visas nyskapande och samtida konst i 16 olika paviljonger och i den stora ladan, Paleis Oranjestraat. Skolklasser kan uppleva konsten på egen hand eller specialanpassat program kan ordnas vid överenskommelse. Det finns tillgång till en skaparverkstad där eleverna själva kan ge uttryck till deras upplevelse av konsten. Syftet är att väcka skaparlust och få eleverna att känna sig delaktiga och bli medvetna om sin egen potential. Konsten, samtalen och upplevelserna inspirerar till fler skildringar av samtiden och nya perspektiv på tillvaron.
Områden
Form/design, Konst och bild
Målgrupper
Förskola 0-5 år, Förskoleklass - Åk 3, Åk 4 - 6, Åk 7 - 9, Gymnasiet, Vuxen
Kontaktinformation
Name
Stella Broos
Email
almamus@telia.com
Adress
070-271 93 70
Postnummer
686 96
Postort
Östra Ämtervik