Bildgalleri
Bild
Erbjudande
Alsters herrgårds nya skolprogram
– specialframtagna pedagogiska program av hög kvalitet!

Med avstamp i våra guiders gedigna kunskaper om Gustaf Frödings liv och diktning får eleverna reflektera över skillnaderna mellan tiden då Fröding levde och dagens samhälle på olika kunskapsnivåer beroende på årskurs.

Vi har, i samarbete mellan guider och pedagoger, tagit fram tre program som är speciellt anpassade efter de årskurser då eleverna lär sig om Värmland och värmländska författare.

Vi erbjuder ett program för årskurs 3-4, 5-7 och även för årskurs 8-9. För att eleverna ska få tillfälle att tillägna sig fördjupade kunskaper erbjuder vi väl genomtänkta för- och efterarbeten med förankring i LGR11, något som även underlättar för lärarna.
Områden
Kulturarv, Litteratur
Målgrupper
Förskoleklass - Åk 3, Åk 4 - 6, Åk 7 - 9, Gymnasiet, Vuxen
Kontaktinformation
Name
Miriam Kaukosalo
Email
alstersherrgard@karlstad.se
Telefon
054-540 23 50
Adress
Alsters Herrgårdsväg 3
Postnummer
656 39
Postort
Karlstad