I Värmland finns det gott om konstnärliga resurser inom de flesta kulturområden. Både institutioner, grupper och fria konstutövare.

På de här sidorna kan du hitta det mesta av det professionella utbud som finns i Värmland.

Kulturpool Värmland är en resurs för skolor i som letar efter Kulturorganisationer och konstnärer/kulturpedagoger för estetisk och kulturell verksamhet i skolan. För registret svarar de organisationer som ingår i samverkansgruppen för Kultur i skolan.

Kultur i skolan går inte i god för de registrerade pedagogernas yrkesskicklighet.