Dans

Region Värmland

Håkan Mayer
Dansutvecklare
Avdelningen för kulturutveckling
054 – 701 10 75
hakan.mayer@regionvarmland.se
www.regionvarmland.se


Film

Region Värmland

Kjerstin Persdotter
Filmkonsulent
Avdelningen för kulturutveckling
Arbetsområde barn och unga.
054 – 701 10 82
070 – 539 09 12
kjerstin.persdotter@regionvarmland.se
www.regionvarmland.se


Kulturarv/konst

Värmlands museum

Gustav Nordansjö
Box 335
651 08 Karlstad
Tel 054-701 19 02
gustav.nordansjo@varmlandsmuseum.sen
www.varmlandsmuseum.se

Värmlandsarkiv

Olle Nillson
Box 475
651 11 Karlstad
olle.nilsson@regionvarmland.se
www.regionvarmland.se/varmlandsarkiv


Konst

Konstfrämjandet Värmland

Janove Ekstedt
Verksamhetsledare
Konstfrämjandet Värmland
070 6551785
varmland@konstframjandet.se


Musik

Din lokala musik eller kulturskola

Se din hemkommuns webbplats.

Wermland Opera

Fredrik Sjöstedt
Tel.  054-17 05 01, 073-154 72 74
fredrik.sjostedt@wermlandopera.com
www.wermlandopera.com

 


Slöjd

Region Värmland

Kajsa Stinnerbom
Projektledare
Avdelningen för kulturutveckling
Arbetsområde slöjd
054 – 701 10 51
070 – 210 25 74
kajsa.stinnerbom@regionvarmland.se
www.regionvarmland.se


Teater

Riksteatern i Värmland

Leif Persson
leif@riksteaternvarmland.se
054-19 08 56, 070-222 96 78
www.varmland.riksteatern.se

Västanå teater

Västanå Teater
Sundgatan 13
686 33 Sunne
Tel: 0565-68 82 80
Fax: 0565-128 28
info@vastanateater.se
www.vastanateater.se

 


Urban Norlander

Region Värmland

Utvecklingsledare
Avdelningen för kulturutveckling
Kultur i skolan
054-701 10 47
070-203 71 71
urban.norlander@regionvarmland.se