Ansvarig för sidan är

Nina Höjdefors
Chef
Avdelningen för kulturutveckling
054-701 10 50
nina.hojdefors@regionvarmland.se