Kulturpoolen är en mötesplats för kulturaktörer, förskola, grundskola och bibliotek. Här kan kontakter knytas för att tillsammans arbeta i projekt som finansieras genom skolornas/bibliotekens budget och/eller genom Kulturrådets bidrag för Skapande skola och andra bidrag som till exempel läs- och litteraturfrämjande insatser.

Under 2020 arbetar vi med att uppdatera sidans funktioner, utseende och innehåll. Vi adderar även tekniska lösningar som gör det möjligt att lägga till fler typer av leverantörer och kundkategorier på sidan. Adressen www.kulturiskolan.se kommer att bytas ut till www.kulturpoolen.se.

Den nya sidan beräknas vara klar för publicering i september-oktober.